Bộ hòa lưới

Inverter hòa lưới 50kW Growatt
Kích điện hòa lưới Growatt 50000TL3-S – Tích hợp sẵn card WIFI cho phép theo dõi từ xa qua Internet – Công suất đầu vào cực đại từ pin mặt trời: 60000Wp – Điện áp...
Inverter hòa lưới 20kW Growatt
Kích điện hòa lưới Growatt 20000TL3-S – Tích hợp sẵn card WIFI cho phép theo dõi từ xa qua Internet – Công suất đầu vào cực đại từ pin mặt trời: 25000Wp – Điện áp...
Inverter hòa lưới 15kW Growatt
Kích điện hòa lưới Growatt 15000TL3-S – Tích hợp sẵn card WIFI cho phép theo dõi từ xa qua Internet – Công suất đầu vào cực đại từ pin mặt trời: 18000Wp – Điện áp...
Inverter hòa lưới Growatt 6kW
Hòa lưới Growatt 6000TL3-S   – Tích hợp sẵn card WIFI cho phép theo dõi từ xa qua Internet – Công suất đầu vào cực đại từ pin mặt trời: 8400Wp – Điện áp bắt...
Inverter hòa lưới 10kW Growatt
Mô tả sản phẩm Kích điện hòa lưới Growatt 10000TL3-S – Tích hợp sẵn card WIFI cho phép theo dõi từ xa qua Internet – Công suất đầu vào cực đại từ pin mặt trời:...
Inverter hòa lưới 50kW SMA
Mô tả sản phẩm Dòng SMA 3 pha dùng cho rooftop, doanh nghiệp và hộ gia đình Thông số kỹ thuật: Inverter hòa lưới Cao cấp nhãn hiệu SMA Sunny Tripower Core1 – Công suất...
Inverter hòa lưới 20kW SMA
Mô tả sản phẩm Dòng SMA 3 pha dùng cho rooftop, doanh nghiệp và hộ gia đình Thông số kỹ thuật: Inverter hòa lưới Cao cấp nhãn hiệu SMA Sunny Tripower 20000TL – Công suất...
Inverter hòa lưới 15kW SMA
Dòng SMA 3 pha dùng cho rooftop, doanh nghiệp và hộ gia đình Thông số kỹ thuật: Inverter hòa lưới Cao cấp nhãn hiệu SMA Sunny Tripower 15000TL – Công suất ra AC: 27000W –...
Inverter hòa lưới 10kW SMA
Mô tả sản phẩm Dòng SMA 3 pha dùng cho rooftop, doanh nghiệp và hộ gia đình Thông số kỹ thuật: Inverter hòa lưới Cao cấp nhãn hiệu SMA Sunny Tripower 10000TL – Công suất...
Inverter hòa lưới 5kW SMA
Mô tả sản phẩm Dòng SMA 3 pha dùng cho rooftop, doanh nghiệp và hộ gia đình Thông số kỹ thuật: Inverter hòa lưới Cao cấp nhãn hiệu SMA Sunny Tripower 5000TL – Công suất...
Hỗ trợ online Facebook